ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста - напредни ниво

Програм обуке
OБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
Београд,  12-13. септембар 2013.
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач:  Драгољуб Цветковић, НС ПРО ГРОУП
12. СЕПТЕМБАР 2013.
08:50–09:00
 
Регистрација учесника
09:00 -10:30
  • Уводна реч предавача 
  • Упознавање са планом и програмом
Сређивање Word документа - сређивање текста:
·          Примена ефеката на текст: прецртано, експонент, индекс, сенка
·          Примена могућности анимације текста;
·           Аутоматске исправке, обликовање и унос текста;
·          Скривање текста и орјентација текста;
·           WordArt.
·          Вежба: сређивање Word документа - сређивање текста
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15
Сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса):
·           Примена могућности сенчења и оивичавања пасуса;
·           Контрола прелома пасуса на нову страницу;
·           Креирање нових и примена постојећих стилова текста и одломака;
·          Структуирање (outline);
Вежба: сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса)
Сређивање Word документа - шаблони (templates):
·          Промена основних могућности обликовања и изгледа шаблона;
·          Креирање нових шаблона на основу постојећег документа или шаблона;
·          Вежба: шаблони
12:15:12:45
Пауза                                                                                                      
12:45-14:15
Сарадња на уређивању текста:
·           Додавање, уклањање и уређивање коментара у тексту;
·           Промена опције за праћење и евидентирање промена у документу;
·           Прихватање и одбацивање промене у документу;
Вежба: сарадња на уређивању текста
Обрасци: креирање и уређивање
  • Вежба: рад са обрасцима
14:15:14:30
 
Пауза                                                                                                      
14:30-16:00
  • Заштита докумената
  • Вежба: заштита докумената
 
Изглед документа
·          Креирање главног документа и подокумената
·          Табела садржаја
·          Рад са секцијама
·          Ступци
·          Вежба: мењање изгледа докумената, креирање табеле садржаја, рад са секцијама и ступцима   
ДРУГИ ДАН:                                             13. СЕПТЕМБАР 2013.
08:50–09:00
Регистрација учесника
09:00 -10:30
Организација докумената:
·          референцирање (bookmarks, индекс појмова, унакрсне референце, поља)
·               фусноте/ендноте
Вежба: креирање, уређивање и брисање референци; постављање заштите на документу
  • Слике/цртежи
  • Вежба: рад са сликама/цртежима
·         Табеле и табеларни прегледи
·         Израда табела
·         Убацивање и избацивање колона и редова
 
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15
  • Табеле и табеларни прегледи
·         Унос података у табеле
·         Интеграција Excel  табеле
  • Циркуларна писма (Mail Merge): појам циркуларног писма; повезивање извора података са главним документом
·         Вежба: прављење циркуларног дописа
 
  • Припрема документа за штампу и штампање
·         Вежба: припрема документа за штампу
 
12:15:12:45
Пауза                                                                                                       
12:45-13:30
 
·         Провера стеченог знања: завршни тест
13:30: 13:45
Пауза                                                                                                    
14:45-15:15
·         Оцењивање завршног теста, дискусија, питања и одговори
·         Евалуација
 

 

претрага