ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Етика у државној управи

 
  • Предавачи:Ксенија Митровић и Ана Арсенијевић,  Агенција за бробру против корупције
 
  09:20-9:30
Регистрација учесника
   9:30-11:00
Лична и професионална етика
Појам морала и етике; Одговорност; Интегритет; Корупција и интегритет; Морал и професионална етика.
 
   11:00-11:15
Пауза
   11:15-12:45
Професионална етика
Идентификовање етичких проблема; Етичке дилеме; Доношење одлука; Службеничка етика; Законитост и непристрасност у раду.
 
   12:45-13:15
Пауза
   13:15-14:45
Етички кодекс
Појам и циљ кодекса. Политичка неутралност; Праћење етичких стандарда државних службеника; Службеничка етика и напредовање у служби; Службеник као „узбуњивач“.
 
   14:45-15:00
Пауза
15:00-16:30
Имплементација и промоција етичих кодекса
Одговорност виших руководилаца за успостављање оквира прихватљивог општег понашања запослених у органима; Методи промовисања етичких кодекса; Очување угледа органа и поверење јавности.
 

претрага