ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Буџетско рачуноводство и извештавање

 
Програм обуке
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 Београд, 23.9.2013. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
  • Предавач:мр Олга Костић и Мирјана Покрајац,  Министарство финансија – Управа за трезор
 
           9:15 - 9:30
Регистрација учесника
9:30 – 11:00
 
Важност финансијског извештавања и рачуноводства
-      Унапређење управљања јавним финансијама
-      Прописи (закони, уредбе, правилници)
 
11:00 - 11:15
Пауза
11:15 – 13:30
Обавезне активности корисника буџетских средстава
-      Планирање, извршење и евидентирање трансакција
-      Рад у ФМИС систему
-      Финансијски извештаји (анализа периодичних извештаја за 2013. годину)
Дискусија
13:30 - 14:15
Пауза
14:15 – 15:00
Правци развоја јавних финансија и перспективе развоја буџетског рачуноводства у Републици Србији

претрага