ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Анализа посла и планирање потребе за кадровима

 
Програм обуке

АНАЛИЗА ПОСЛА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБA ЗА КАДРОВИМА

Београд, 29.март 2013. године
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавачи:Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадровима

9:00 – 9:15

Регистрација учесника и отварање семинара

9:15 – 10:30

·         Увод

·         Прикупљање, типови и извори података

·         Технике прикупљања података

·         Спецификација извршилаца и компетенција

·         Вежба

·         Правни оквир

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15

·         Претходни опис радног места

·         Вежба

·         Разврставање радних места

·         Коначни опис радног места

·         Вежба

12:15 – 13:00
Пауза
13:00 – 14:15

·         Кадровски план-сврха и значај, правни оквир за планирања потреба за кадровима

  • Припрема нацрта кадровског плана
  • Вежба
14:15 – 14:30
Пауза
14:30-15:45
  • Припрема предлога кадровског плана
  • Доношење кадровског плана
  • Надзор над спровођењем кадровског плана и праћење спровођења кадровског плана
  • Вежба
15:45-16:00

·         Питања

·         Евалуација

претрага