ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мониторинг, евалуација и извештавање у средњорочном и стратешком планирању

 

 
 
Програм обуке
 
МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ У СРЕДЊОРОЧНОМ И СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ
 
Београд, 8 - 9.октобар 2013. године
Палата „Србија“, II спрат, сала 273
 
 
 
Тренери:
 • Марија Крнета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • Јана Качаревић, Републички завод за статистику
 
 

I ДАН
 
       09:00 – 09:30
 
 
Уводна сесија:
 • Представљање предавача
 • Циљеви обуке
 • Представљање учесника обуке
·         Очекивања учесника обуке
09:30 – 10:00
Сесија 1:     Нова парадигма у раду Владе
 • Нова парадигма у раду Владе; 
 • Представљање процеса средњорочног планирања;
§ Предуслови за промену парадигме у раду Владе
10:00 – 10:30
·       Дефинисање основних појмова за успостављање система за праћење и процену:
·         Разлике и заједнички елементи за процесе праћење и процене.
10:30 - 11:00
Пауза
11:00 – 12:15
Сесија 2:        Фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање
 • Успостављање система за праћење и процену у оквиру процеса средњорочног планирања;
 • Главне фазе за успостављање система за праћење, процену и извештавање.
·         Тренутна пракса у процесу праћења
12:15 – 12:45
Пауза
12:4514:15
Сесија 3:        Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата
 • Појам индикатора
 • Дефинисање индикатора
 • Врсте индикатора
 • Примери индикатора
 • Логичка матрица
Индикатори и логичка матрица
14:15 – 14.30
Пауза
14:30 - 15:45
 Сесија 4:          Кључна реч нове парадигме: резултати и показатељи резултата –   наставак
 • Индикатори: појам, врсте и процес креирања, примери
·         Мудро дефинисање индикатора и предуслови

 
II  ДАН
9:0010:10
Вежба загревања
09:15 – 10:15
Сесија 5 :       Прикупљање података: извори и технике
 • Прикупљање података
 • Извори података
 • Логичка матрица
Идентификовање извора и техника за прикупљање података
10:1510:45
Пауза
10:45- 12:15
Сесија 6:           Процес извештавања
 • Појам
 • Сврха
 • Карактеристике
 • Елементи
·         Успостављање система извештавања
12:15 – 12:45
Остали параметри средњорочног планирања – очекивани резултати/ефекти и активности
Презентација рада по групама, дискусија
 
13:25 – 14:15
Пауза
14:15 - 15:40
Параметри система праћења – индикатори и извори провере
Презентација рада по групама, дискусија
Евалуација обуке
Завршна реч
 
 
 

 

претрага