ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Канцеларијско пословање

 

Програм обуке

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 Београд, 17. и 18. октобар 2013. године

II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: Стојадин Марић, Министарство правде и државне управе

1. ДАН

10:00 – 10:15

Регистрација учесника и отварање семинара

10:15 – 12:00

Појам и значај канцеларијског пословања

Основни појмови и изрази у канцеларијском пословању

Примање, отварање и прегледање поште

12:00 – 12:15

Пауза

12:15 – 14:00

Евидентирање аката и предмета

Картотека

Скраћени деловодник

2. ДАН

10:00 – 12:00

Омот списа

Достављање аката у рад

Роковник

Развођење аката

Отпремање поште

Архивирање и чување предмета

12:00 – 12:15

Пауза

12:15 – 14:00

Саставни делови службеног акта

Извештавање о стању решавања управних ствари

Надзор над применом прописа у канцеларијском пословању

Канцеларијско пословање у ширем смислу 

Питања

Евалуација семинара

 

претрага