ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање развојем организације

Програм обуке
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

24. септембар 2013. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач:Дејан Стојковић, Министарство одбране
 
08:5009:00
Регистрација учесника и отварање семинара

09:00 – 10:30

Прeдстaвљaњe прoгрaмa, циљeвa и мeтoдa рaдa;

         Појам и карактеристике организације;

         Теорије организације;

         Организационе промене;

         Парадигме у области организационих наука;

         Ситуациони приступ развоју организације.

        Разумевање односа између других сродних дисциплина значајних за организацију и организационог развоја

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:15

Организациони модели

− Врсте организационих структура

− Бирократски модели;

− Органски модели;

 Вежба 1: Добре и лоше стране процесне организације

− Препознавање и образложење добрих и лоших страна процесне организације;

12:15 – 13:00
Пауза
13:0014:30

Основне фазе и елементи процеса: од дијагнозе до интервенције

− Луинов модел промена;

− Основне фазе процеса;

− Покретање промена;

Вежба 2: Пројектовање модела организационе структуре

-Истраживање процеса консултација

− Важност процеса;

− Карактеристике и елементи процеса.

14:30 – 14:45
Пауза
14:45 – 16:15
Транспарентност

Отпори променама – извори и начини савладавања.

Вежба 3: Савладавање отпора променама

 Идентификовање могућих активности и акција

− Основне стратегије организационих промена

Завршни део

− Сумирање обуке;

− Евалуација обуке.

претрага