ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Сарадња државне управе и цивилног друштва у процесу израде и примене јавних политика

 

 
Програм обуке

 
САРАДЊА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ПРИМЕНЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
 
 Београд, 16. октобар 2013. године
II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач:
 
Драган Голубовић, Универзитет EDUCONS, Факултет пословне економије, Нови Сад
10:00 – 11:00
Представничка и партиципативна демократија
- основне карактеристике, њихов међусобни однос, правна природа права на учешће организација цивилног друштва (ОЦД) у процесу израде и примене јавних политика
11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:15
Правни режим учешћа организација цивилног друштва
- међународно-правни документи, упоредни преглед механизама учешћа, разлика између јавног заговарања и лобирања
12:15 – 12:30
Пауза
12:30 – 13:30
Механизам учешћа ОЦД у Републици Србији (РС)
13:30 – 14:30
Пауза за ручак
14:30 – 15:30
Режим буџетског финансирања и финансирања из фондова ЕУ учешћа ОЦД у процесу израде и примене јавних политика
15:30 – 16:00
Примери добре праксе и институционалне препреке за учешће ОЦД у процесу израде и примене јавних политика у РС
16:00– 16:30
Евалуација, питања
 
 

претрага