ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације - напредни ниво

 
Програм обуке
 
ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ – НАПРЕДНИ НИВО
 
 Београд, 10. и 11. октобар 2013. године
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач: Владимир Марчић, НС ПРО ГРУП
1. ДАН
9:00
Регистрација учесника и отварање семинара
9:00 – 9:15
·           Уводна реч предавача 
·           Упознавање са планом и програмом
·           Подела радног материјала
9:15 – 10:30
 
Ажурирање података
·           Именовање ћелија
·           Аутоматско форматирање ћелија
·           Кориснички дефинисан формат ћелија
·           Условно форматирање
·           Употреба Paste Special опције  
·           Увоз (импорт) података
10:30-10:45
Пауза
10:45 – 12:15
Приказ података
·           "Замрзавање" редова/колона
·           Сакривање/Приказивање – редова, колона и радних    страница
·           Употреба субтотала
·           Опција Table
12:15-12:45
Пауза
12:45-14:15
Руковање подацима
·         вишекритеријумско сортирање и филтрирање
·         употреба напредног (advanced) филтера.
Темплејти (шаблони)
·         употреба, формирање, измена.
 
14:15-14:30
Пауза
14:30-16:00
Функције
·         датумске, математичке, статистичке, текстуалне, финансијске, lookup, логичке функције, функције везане за базе података, угњеждене функције.
Анализа
·         Креирање, измена, груписање података у Пивот табелама
·         Креирање именованих сценарија и њихова анализа
·         Валидација.
2. ДАН
9:00 – 10:30
 Заштита
·         Заштита документа
·         Заштита радних страница
·         Заштита ранга ћелија.
Анализа
·         Праћење (Trace) – зависне ћелије које претходе/следе текућој формули
·         Праћење грешке
·         Приказ/визуално лоцирање свих формула на радној страни
·         Додавање/брисање коментара.
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15
Графикони и дијаграми
·         Променаугла, форматирање натписа на координатним осама; репозиционирање наслова, легенде или лабела података; брисање, измена извора података, промена типа графикона, промена размака између барова у 2Д графикону, убацивање слике у 2Д графикон.
Повезивање
·         Повезивање података/графикона - у оквиру радне стране, између различитих страница, између различитих докумената
·         Линк према MSWord-у
·         Консолидовани збир података на суседним страницама
12:45 – 12:45
Пауза
12:45 – 14:15
Макрои
·         Генерисање простог макроа (нпр. измена подешавања стране)
·         Стартовање макроа
·         Додела макроа командном дугмету на toolbar-у.
Припрема документа за штампу
·   Дискусија о обрађеним темама, по потреби враћање
на одређене делове градива, одговори на питања
14:15 – 14:30
Пауза
14:30 – 16:00
Тест провере знања
 
Анализа тестова
Евалуација

 

претрага