ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Спровођење поступка јавних набавки

 
Програм обуке
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
 Београд, 23, 24. и 25. октобар 2013. године
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи:

Предавачи из Управе за јавне набавке

1. ДАН
09:1509:30
Регистрација учесника и отварање семинара

09:30 – 11:00

·         Основни појмови, наручилац, предмет јавне набавке

11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Врсте поступака јавних набавки и основи за спровођење
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00

·         Ток поступка јавне набавке

2. ДАН

09:30 – 11:00

 
  • Начела, планирање набавки, централизоване набавке
11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
 
  • Оглашавање, јединствени речник набавки,Портал јавних набавки

12:45 – 13:30

Пауза
13:30 – 15:00
 

·         Извештавање, послови Управе за јавне набавке, спречавање корупције и сукоба интереса

 

3. ДАН

09:30 – 11:00

·         Услови за учешће у поступку јавне набавке, доказивање испуњености услова, негативне референце

11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Додела уговора, поништење и ништавост уговора, прекршаји
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00

·         Заштита права и нове надлежности Републичке комисије за заштиту права

 

претрага