ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мотивација запослених

Програм обуке
„МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Београд, 05.12.2013. године
II спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавач: Светлана Томић
1. ДАН
09:30-9:45
Регистрација учесника
Увод
 
09:45–10:55
 
·         Појам и фактори мотивације
·         Теорије и модели мотивације
·         Тест – Колико сам добар мотиватор?
11:00–11:10
Пауза
11:10-12:40
·         Манифестације мотивације на раду
·         Фактори мотивације на послу
·         Мотивација у контексту управљања
·         Мотивација као чинилац продуктивности
·         Вежба
12:40–13:10
Пауза
13:10-14:55
·         Савремене стратегије за побољшање мотивације
·         Могућности руководиоца за мотивисање запослених
·         Вежба
14:55–15:05
Пауза
15:05-16:00
·         Развијање система мотивације на послу
·         Задовољавање социо-емоционалних потреба
·         Успостављање система награђивања
·         Вежба
16:00-16:30
·         Питања
·         Евалуација семинара 

претрага