ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основе пореског пословања у државној управи

 

 
Програм обуке
ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 Београд, 6.11.2013. године
II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 • Предавач: Бранислава Јакшић,  Министарство финансија – Пореска управа
 
           9:45 - 10:00
Регистрација учесника
10:00 – 11:30
 
 • Oтварање обуке
 • Основне одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • Појам и врсте јавних прихода
 • Порескоправни однос , странке у порескоправном односу
 • Настанак и испуњење пореске обавезе, права и обавезе пореских обвезника
11:30 - 11:45
Пауза
11:45 – 13:15
 • Утврђивање пореза
 • Наплата пореза
 • Пореска контрола
 • Пореска кривична дела и порески прекршаји
13:15 - 14:00
Пауза
14:15 – 15:00
 
 • Пореска пријава, измењена пореска пријава
 • Врсте образаца за поједине пореске пријаве, начин попуњавања, рокови
 • Пореска пријава пореза по одбитку, вежба
 • Потврде о резидентности за избегавање двоструког опорезивања
 

претрага