ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање квалитетом

Програм обуке
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
23-25. октобар 2013. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274

Предавач: Дејан Стојковић, Министарство одбране
 
I ДАН
09:50 – 10:00
Регистрација учесника и отварање семинара
10:00 – 10:15

Прeдстaвљaњe прoгрaмa, циљeвa и мeтoдa рaдa

10:15 – 11:30

Дефинисање квалитета
Својства квалитета услуга
Историја управљања квалитетом
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 12:45
Мерење учинка и управљање њиме
Дефинисање путева исхода
12:45 – 13:30
Пауза

13:30 – 15:00

Вежба 1: Перформансе органа државне управе

Презентација рада група
15:00 – 15:15
Пауза

15:15 – 16:30

Постављање „репера“ за достизање учинка

Студија случаја 1: „Репери“ учинка

Сумирање првог дана
II ДАН
10:00 – 11:30
Увод у други дан

Стратешко управљање и систем уравнотежених показатеља – 1

Вежба 2: Избор перспектива

Презентација рада група
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 13:15

Стратешко управљање и систем уравнотежених показатеља – 2

Вежба 3: Развој стратешке мапе циљева

Презентација рада група
13:15 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30

Стратешко управљање и систем уравнотежених показатеља – 3

Вежба 4: Развој стратешке мапе мера

Презентација рада група
15:30 – 15:45
 
15:45 – 16:30

Представљање балансираних картица резултата

Утврђивање бенчмарка за учинак: критични фактори учинка

Сумирање другог дана
III ДАН
10:00 – 11:30
Увод у трећи дан
Оквири осигурања квалитета

Вежба 5: Примена процесног приступа у органима државне управе

Презентација рада група
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 13:15

Оквири осигурања квалитета (наставак)

Сарадничке рецензије у јавном сектору

Самооцењивање на основу општег оквира оцењивања

13:15 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30

 Вежба 6: Општи оквир за оцењивање

Презентација рада група

Искуства различитих земаља у примени инструмената осигурања квалитета

Значај сталног унапређења и иновативности

15:30 – 15:45
 
15:45 – 16:30
Укључивање запослених и грађана
Процеси управљања

Кључне препреке и фактори успеха за управљање квалитетом

Примери добре праксе

Управљање променама: како одржати и побољшати управљање квалитетом у државној управи Србије

Завршни део

претрага