ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавне набавке - услуге

 
Програм обуке
Јавне набавке - услуге
 
7. и 8. новембар 2013. године

Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273

Предавачи: Тијана Дидановић, Бојана Слијепчевић,Канцеларија за европске интеграције

Први дан
10:00

Регистрација учесника

10:00-11:00

·         Увод и представљање програма семинара

·         Основне дефиниције и појмови

11:00-11:20
Пауза
11:20-13:00

·         Улоге и одговорности кључних aктера

·         Основне врсте набавки

13:00-13:45
Пауза за ручак

13:45 -15:15

·         Тендерска документација – кључна документа за израду документације

·         Тендерска документација – кључна документа за припрему понуде

15:15-15:30
Пауза
15:30-16:30

·         Вежба

·         Закључци

·         Питања и одговори

Други дан

10:00

Регистрација учесника

10:00-11:00

·         Преглед претходног дана

·         Кључни изазови и припреми и попуњавању документације

11:00-11:20
Пауза
11:20-13:00

·         Процедура оцењивања понуда

·         Уговарање и имплементација

13:00-13:45
Пауза за ручак

13:45 -15:15

·         Уговарање и имплементација (наставак)

·         Најчешће грешке

15:15-15:30
Пауза
15:30-16:30

·         Вежба

·         Закључци

·         Питања и одговори

претрага