ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање људским ресурсима

 
Програм обуке за руководиоце
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
 
 Београд, 5-6. децембар 2013. године
II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач:мр Ивица Лазовић, Канцеларија за Косово и Метохију
 
1.      ДАН
 
09:15-9:30
Регистрација учесника
 
09:30–11:30
 
·         Дефиниција људских ресурса и управљања људским ресурсима у државној управи
·         Планирање људских ресурса
·         Анализа обима посла
·         Вежба
 
11:30–11:45
Пауза
11:45-13:00
·         Одабир и запошљавање кадрова заснован на анализи посла
·         Законски одабир у Србији
·         Дефинисање одабира и критеријуми селекције
 
13:00–13:45
Пауза
13:45-16:00
·         Методе селекције
·         Вежба-структурирани интервју
 
 
2. ДАН
 
09:15-9:30
Регистрација учесника
 
09:30–11:30
 
·         Увођење у посао
·         МОтивација запослених
·         Изградња тима
·         Улога руководиоца
11:30–11:45
Пауза
11:30–11:45
Пауза
11:45–13:15
·         Управљање учинком
·         Оцењивање запослених
·         Разговор са запосленим
·         Вежба
13:15–14:00
Пауза
14:00-16:00
·         Усавршавање и развој људских ресурса
·         Како одрасли уче
·         Улога руководиоца у процесу учења
·         Вежба
·         Евалуација семинара
 

претрага