ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Стратешко управљање у државној управи

Програм обуке за руководиоце
 
 
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 Београд, 10-11. октобар 2013. године
 II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
Предавач:др Дејан Стојковић, Министарство одбране
1. ДАН
08:45-9:00
Регистрација учесника
 
09:00–10:30
 
·         Процес стратешког управљања у органима државне упаве
·         Улога појединих органа у процесу стратешког управљања
·         Модел, мисија, визија
 
10:30–10:45
Пауза
10:45-12:15
·         Стратешке анализе
·         Дрво проблема
·         Анализа заинтересованих страна
·         Вежба
 
12:15–13:00
Пауза
13:00-14:30
·         Стратешки циљеви
·         Дрво циљева
·         Вежба
 
14:30-14:45
Пауза
14:45-16:15
·         Акциони план
·         Вежба
 
2. ДАН
08:45-9:00
Регистрација учесника
 
09:00–10:30
 
·         Значај и користи праћења
·         Вежба
10:30–10:45
Пауза
10:45-12:00
·         Организациона структура за праћење
·         Индикатори
·         Вежба
12:00–12:45
Пауза
12:45-14:30
·         Извештавање
·         Увод у секторски приступ планирању
·         Вежба
 

претрага