ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештина пословне комуникације

Програм обуке

„ВЕШТИНА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

14. фебруар2014.
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Проф. др Лелица Тодоровић, НЛП тренер

09:00-9:15
Регистрација учесника
Увод
 
09:15–10:30
 
·    Значај и сврха интерперсоналне комуникације
·    Основне информације о комуникацији – историјат, појам,
дефиниција
·    Основни аспекти међуљудске комуникације
·    Области примене комуникацијских знања и вештина
·    Вежба
10:30–10:45
Пауза
10:45-12:30
· Функционисање људског ума
· Перцепција стварности
· Филтрирање информација из спољашњег света
· Вежба
· Унутрашње репрезентације спољашњег света тзв.мапе
· Акцелерацијска крива учења  

· Објашњење појма екологије у комуникацији

12:30–13:15
Пауза
13:15-14:45

· Предуслови за успешну комуникацију

· Вербална и невербална комуникација
· Вежба  
· Први утисак
· Техника постављања питања
· Активно слушање
· Вежба
14:45–15:00
Пауза
15:00-16:00

·    Изражавање мишљења

·    Вежба  

·    Ефективна и мотивациона повратна информација
·    Вежба
16:00-16:30

·     Питања

·     Евалуација семинара 

 

претрага