ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Оцењивање државних службеника - од постављања радних циљева до оцене

Програм обуке

„ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА –
- ОД УТВРЂИВАЊА РАДНИХ ЦИЉЕВА ДО ОЦЕНЕ

03. фебруар 2014.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2

Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима

1. ДАН
10:00-10:05
Регистрација учесника
Увод
 
10:05–11:30
 

·         Основни принципи и кораци у процедури оцењивања

·         О радним циљевима

·         Радни циљеви државних службеника у контексту годишњег плана органа и свеукупних циљева органа

·         Кораци у писању радних циљева

·         Вежба – дефинисање радних циљева

11:30–11:45
Пауза за кафу
11:45-13:15

·         Мерила за оцењивање

·         Снага доказа који подржавају оцену

·         Смернице за давање оцена

·         Вежба – извођење оцењивања

13:15–14:00
Пауза за ручак
14:00-15:30

·         Евалуациони разговор – сврха и смисао

·         Вођење евалуациног разговора – припрема и ток

·         Добар и лош разговор

·         Вежба – аспекти вођења евалуациног разговора

·         Питања

·         Евалуација семинара 

 

претрага