ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Израда секторских планских докумената у оквиру ИПА II

Програм обуке
 
ИЗРАДА СЕКТОРСКИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА У ОКВИРУ ИПА  II
(Sector Planning Documents - SPDs)
 
Београд
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи: Руђеро Табоси, Џорџ Чабзик
 
9:30 – 11:00
Општи оквир ИПА II
·         ИПАII правни основ и регулаторни оквир
·         Стратешка документа ЕК (The ‘Enlargement Package’ = ES+MFF+CSP, CSF) и национална стратешка документа
·         Врсте програма и акција
Садржај обрасца ИПА II секторског документа (SPD)
 
11:00 – 11:15
 
Пауза
 
11:15 – 12:30
Фаза анализе у изради ИПА II секторског документа
 
Опис статуса/зрелости сектора на основу седам критеријума ЕК (националнаполитикаи секторскестратегије, институционалнапоставка, управљање секторомикапацитети институција и секторскакоординација, средњорочнабуџетска перспектива, праћењеипроценаучинка, управљање јавнимфинансијама,макро-економски оквир)
 
12:30 – 13:00
 
Пауза
 
 
13:00 – 15:00
Фаза развоја ИПА II секторског документа
 
·         Логика интервенције – медјусобно повезане логике НАД, ИПАII секторски документ и ИПАII акциони документ (Action Document – AD)
·         Индикатори
·         Унакрсна питања и веза са другим секторима
·         Секвенционисање и примена тендерских процедура
Буџетирање – припрема вишегодишњег буџета за спровођење операција/активности предвиђених у ИПАII секторском документу
 
15:00 – 16:00
 
Дискусија, питања и одговори, евалуација обуке

претрага