ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Израда акционих докумената у оквиру ИПА II

 
ПРИПРЕМА  ИПА II АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА
датуми: 6-7, 10-11, 13-14 (сала 470), 17-18 март 2014. године
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи:Бисерка Терзић, Зоран Кртинић

1.данФаза анализе у припреми ИПАII акционог документа
9:00 – 9:30
Увод

·         Циљеви обуке

9:30 - 10:30

Сажет увод у ИПАII (2014-2020) регулаторни  и стратешки  оквир

·         Врсте програма и акција

Увод у ИПА II акциони документ (АД)

·         Образац ИПА II акционог документа

·         Основна структура и сврха АД-а

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:30

Припремне анализе и процене статуса сектора, презентација са припадајућим вежбама

Увод у образложење ИПА II акционог документа

·         Процена зрелости сектора на основу ЕК критеријума за процену

  • Релевантност и веза са кључним  стратегијама и извештајима
  • Научене лекције и претходна финансијска подршка
12:30 – 13:00
Анализа заинтересованих страна – презентација

·         Идентификација и анализа заинтересованих страна 

·         Анализа институционалог оквира сектора, координације и капацитета институција

13:0013:30

Пауза
13:30 - 14:15
Анализа заинтересованих страна – радионица
14:15 - 14:30
Пауза
14:30 –16:30
Презентација анализе проблема са припадајућим вежбама


 

 2.данФаза развоја у припреми ИПАII акционог документа

 9:00 – 9:15
Рекапитулација
 9:15 - 10:30

Опис и логика интервенције ИПА II акционог документа – презентација

·         Опис и логика интервенције ИПА II акционог документа, која се односи на циљеве, резултате, активности, укључујући и индикаторе, претпоставке, предуслове и ризике

·         Логика интервенције и корелација НАД/ CSPИПА II секторског планског документа и ИПА II акционог документа

·         Идентификација циљева- Вежба

10:30 – 10:45
Пауза
10:45 – 12:00

Логика интервенције релевантног сектора - радионица

12:00 – 13:00

Модели имплементације -презентација и припадајућа вежба

13:00 - 13:30
Пауза
13:30– 14:15

Праћење и процена успешности, укључујучи индикаторе – презентација и дискусија

14: 15– 14:30
Пауза
14:30 – 15:45

Буџет ИПАII акционог документа, презентација са припадајућим вежбама

15:45 – 16:15

Хоризонтална питања, питања одрживости и видљивости акција и активности-презентација и дискусија

16:15 – 16:30
Питања и одговори, евалуација
 

претрага