ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Етика у државној управи

Програм обуке
 
ЕТИКА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 
Београд,  28.03.2014.
сала 270, II спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавачи:
Тамара Томашевић и Ана Арсенијевић, Агенција за борбу против корупције
 
09:50
 
Регистрација учесника
10:00 - 11:30
Улога и вредности државног службеинка
Појам корупције, етике и интегритета; Етичка култура и вредности јавне управе; Разумевање правила и процедура; Улога формалних и неформалних правила; Оквири за одговорно понашање; Етички кодекс – чувар етике у радном окружењу.
                                                                                
11:30 -11:45
Пауза
 
11:45 - 13:15
Улога етичког кодекса у решавању етичких дилема
Идентификовање етичких проблема; Одређивање приниципа и вредности; Тестирање одлуке; Доношење одлуке; Потеров модел решавања етичких дилема.
13:15 - 14:00
Пауза                                                                                                      
14:00 - 15:15
Ризичне ситуације за настанак корупције у радном окружењу
Настанак корупције на личном и институционалном нивоу; Поклон, поверљиве информације, уговори/уговарање, додатни послови, ангажовање након напуштања радног места; Стратегије за управљање ризичним ситуацијама.
15:15 – 15:30
Пауза
15:30 - 16:30
Одговорност за етичко поступање
Промовисање етичког понашања; Мотивисање појединаца да поступају професионално; Лична одговорност; Савесно обављање послова.
-          Евалуација семинара

претрага