ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања

 

 
Програм обуке
РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
19.март 2014. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
 
Предавач:
Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција
 
09:45 – 10:00
Регистрација учесника и отварање семинара
10:00 – 11:30
Државна ревизија у функцији парламентарне контроле и стабилности финансијског система земље
Однос рачуноводства, интерне контроле, интерне ревизије и ревизије у јавном сектору
Циљ, предмет и надлежност државне ревизије
11:30 – 11:45
Пауза
 11:45 – 13:15
Професионални регулаторни оквир државне ревизије
Правни оквир за успостављање државне ревизије у Србији
Поступак ревизије
Извештај о ревизији – поступак усклађивања ставова између субјеката равизије и представника Државне ревизорске институције
13:15 – 14:00
Пауза
 14:00 – 15:30
Улога ревизије јавног сектора у борби против корупције
Фактори утицаја на квалитет рада и развој државне ревизије
Користи државе и друштва од ревизије јавног сектора
Ефекти рада Државне ревизорске институције од оснивања до данас
 
Евалуација семинара

претрага