ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Израда акционих докумената у оквиру ИПА II

 
ПРИПРЕМА ИПА II АКЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА
датум: 28. март 2014. године
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи:Бисерка Терзић, Зоран Кртинић

9:00 – 9:30
Увод
  • Циљеви обуке
9:30 -10:30

 Сажет увод у ИПАII (2014-2020)

·         Регулаторни  и стратешки  оквир

·         Врсте програма и акција

·         Процес израде ИПА II акционог документа и учешће организација цивилног друштва

Увод у ИПА II акциони документ (АД)

·         Логика интервенције и корелација НАД/ CSP, ИПА II секторског планског документа  и ИПА II акционог документа  (Interlocking logic), као и редослед предложених операција/активности

·         Образац ИПА II акционог документа

·         Основна структура и сврха АД-а

10:30 - 11:15

Припремне анализе и процене статуса сектора у контексту припреме ИПА II акционог документа (АД) - презентација и дискусија

·         Процена зрелости сектора по основу ЕК критеријума за процену и врсте ИПА II програма и акција

·         Релевантност и веза са кључним стратегијама и извештајима – АД у контексту ЕУ и националног стратешког оквира

  • Анализа проблема и заинтересованих страна у контексту образложења AД-а и везе са имплементационим моделима и питањима одрживости
  • Научене лекције и претходна финансијска подршка
11:15 – 11:30
Пауза
11:30 – 13:00
Радионица
  • Процена зрелости сектора  и образложење предложених операција/активности за финансирање у оквиру ИПА 2014
13:00 – 13:30
Пауза
13:30 – 14:15

Фаза развоја у припреми ИПАII акционог документа –презентација и дискусија

·         Приступ логичком оквиру и развој матрице логичког оквира– Релевантност, зрелост и изводљивост акција (претпоставке и мерење учинка)

·         Хоризонтална питања

14:15 - 16:00
Радионица
  • Логички оквир/матрица у контексту ИПАII акционог документа
16:00 – 16:30
Q&A, Евалуација
 

претрага