ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Регионалана политика

PROGRAM OBUKE

     REGIONALNA POLITIKA     

 
Beograd,  14. APRIL 2014.

sala 233, IIsprat, istočni ulaz, Palata Srbije

 
Predavač:Marina Marasović, HABOR
 
09:00-09:15

Registracija učesnika, uvodno upoznavanje, kratak osvrt na program rada

 
09:15 – 10:45
 
 
Istorija regionalne politike
  • Razvoj i ciljevi Regionalne politike od 1950. do danas, s naglaskom na pravne osnove i osnovne principe
  • Nova Regionalna politika za period 2014-2020. i usklađenost sa strategijom Evropa 2020
  • Pregled institucija EU nadležnih za Regionalnu i kohezijsku politiku                                                                            
10:45 -11:00
Pauza
 
11:00 - 12:30
 
 
Izvori finansiranja Regionalne politike
  • Izvori financiranja EU intervencija i mogućnosti ulaganja:

o   Strukturni fondovi: Evropski socijalni fond (ESF), Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF)

o   Investicioni fond (Kohezijski fond)

o   Evropska investiciona banka (EIB)

  • Primeri projekata finansirani sredstvima Strukturnih fondova i Investicionog fonda u zemljama članicama EU
12:30-13:30

Pauza                                                                                             

 
 
13:30 – 15:00
 
Načela funkcioniranja Regionalne politike
  • Načela korišćenja sredstava Regionalne politike, načela usmeravanja sredstava (10 Tematskih ciljeva u skladu sa strategijom Europa 2020)
  • Opis faza projektnog ciklusa EU
15:00 – 15:15
Pauza
 
 
15:15 – 16:30
 
 

Uticaj procesa pridruživanja na Regionalnu politiku

• Ključne obaveze Republike Srbije prema EU na području Regionalne politike

• Iskustva RH s ispunjavanjem obaveza prema EU na području  

 regionalne politike - (SSP - Politika saradnje, kandidatura za članstvo

 u EU, proces pridruživanja/pregovori u okviru poglavlja 22.-  

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata)

 

Evaluacija seminara

претрага