ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Уставно уређење Републике Србије

 
ПРОГРАМ ОБУКЕ
 
УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ         
              
 
 
Београд,  2-3. април 2014.
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
Предавач:Владан Петров, Правни факултет
 
 
ПРВИ ДАН
09:50
 
Регистрација учесника
 
10:00 - 11:30
 
 
 
Oшта питања уставног права (појам и врсте устава, својства устава, функције, начела Устава Србије од 2006)
                                                                            
11:30 -11:45
 
Пауза
 
 
11:45 - 13:30
 
 
 
Доношење и промена устава уопште и поступак за промену Устава у Републици Србији
 
13:30-14:30
 
Пауза  
                                                                                              
14:30 – 16:30
 
 
 
Највиши државни органи (Народна скупштина, Влада, председник Републике итд.)
 
Питања / Дискусија
 
 
 
 
 
ПРОГРАМ ОБУКЕ
 
УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
              
              
 
Београд,  2-3. АПРИЛ 2014.
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач:Владан Петров, Правни факултет
 
 
ДРУГИ ДАН
09:50
 
Регистрација учесника
 
10:00 - 11:30
 
 
Највиши државни органи (Народна скупштина, Влада, Председник Републике итд.) - наставак
                                                                            
11:30 -11:45
 
Пауза
 
 
11:45 - 13:30
 
 
Људска и мањинска права и улога Уставног суда у заштити права
 
13:30-14:30
 
Пауза
                                                                                                
 
14:30 – 16:30
 
 
Територијална организација Републике Србије (локална самоуправа итериторијална аутономија)
 
Питања / Дискусија
 
Евалуација семинара

претрага