ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Правни поредак Европске уније

Предавач: проф. др Александра Чавошки, Правни факултет Универзитета Унион
08:45 – 09:00
Регистрација учесника
Отварање семинара
09:00 – 10:45
Однос националног и права ЕУ – утицај директног дејства и супрематије на национално право
10:45 – 11:00
Пауза за кафу
11:00 – 12:30
Правосудни систем ЕУ – подела надлежности и врсте поступака пред судовима; поступак за поништај
12:30 – 13:00
Пауза за ручак
13:00 – 14:15
Решавање претходног питања и поступак за повреду права ЕУ
14:15 – 14:30
Дискусија
Евалуација семинара

претрага