ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Социјално укључивање и смањење сиромаштва - приближавање социјалном процесу Европске уније

09:00-09:15
Регистрација учесника/ца
09:15-10:45
Иван Секуловић: Социјално укључивање и преговори о приступању ЕУ
§ Шта је социјално укључивање – појмови, координација политика, надлежне институције
§ Шта је садржина преговарачког пакета који је Влада усвојила
§ Која је улога Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у преговорима
Александра Томанић: Преговори о приступању из угла ЕУ
§ Која је улога Европске комисије и других институција ЕУ
§ Динамика и правила експланаторних и билатералних скрининга
§ На шта треба посебно обратити пажњу у преговорима
10:45-11:15
Пауза за кафу
11:15-12:45
Иван Секуловић: Социјално укључивање у релевантним преговарачким поглављима (11, 18, 19, 22, 23, 26)
§ Релевантни акти ЕУ
§ Обавезе везане за унапређење положаја осетљивих група
Мирјана Максимовић: Искуства са скрининга поглавља 23
§ Релевантни акти ЕУ
§ Обавезе везане за унапређење положаја осетљивих група
§ Примери питања и одговора
12:45-13:30
Пауза за ручак
13:30-15:00
Вежба: Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике
§ Искуства прошлих проширења
§ Улога институција и координација политика
§ Динамика, институционални и финансијски ресурси

претрага