ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Етика у државној урави

Програм обуке
 
ЕТИКА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 
27. мај 2014. године
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, II спрат, сала 273
Предавачи:
Ана Арсенијевић и Тамара Томашевић, Агенција за борбу против корупције
08:50 – 09:00
Регистрација учесника
09:00 - 10:30
Улога и вредности државног службеинка
Појам корупције, етике и интегритета; Етичка култура и вредности јавне управе; Разумевање правила и процедура; Улога формалних и неформалних правила; Оквири за одговорно понашање; Етички кодекс – чувар етике у радном окружењу.
10:30 - 10:45
Пауза
10:45 - 12:15
Улога етичког кодекса у решавању етичких дилема
Идентификовање етичких проблема; Одређивање приниципа и вредности; Тестирање одлуке; Доношење одлуке; Потеров модел решавања етичких дилема.
12:15 - 13:00
Пауза
13:00 - 14:15
Ризичне ситуације за настанак корупције у радном окружењу
Настанак корупције на личном и институционалном нивоу; Поклон, поверљиве информације, уговори/уговарање, додатни послови, ангажовање након напуштања радног места; Стратегије за управљање ризичним ситуацијама.
14:15 – 14:30
Пауза
14:30 - 15:30
Одговорност за етичко поступање
Промовисање етичког понашања; Мотивисање појединаца да поступају професионално; Лична одговорност; Савесно обављање послова.
-          Евалуација семинара

претрага