ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештина пословне комуникације

Програм обуке
„ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ
19. септембар 2014.
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274
Предавач: Др Лелица Тодоровић, НЛП тренер & коуч
08:00-8:15
Регистрација учесника
Представљање програма тренинга, сатница, правила
 
08:15–9:30
 
·    Представљање и упознавање полазника, очекивања
·    Циљеви тренинга
·    Значај и сврха интерперсоналне комуникације
·    Основне информације о комуникацији – историјат, појам,
дефиниција
·    Основни аспекти међуљудске комуникације
09:3009:45
Пауза
09:45-11:15
·   Области примене комуникацијских знања и вештина
·   Акцелерацијска крива учења  
·   Функционисање људског ума
·   Перцепција стварности
·   Филтрирање информација из спољашњег света
·   Унутрашње репрезентације спољашњег света тзв.мапе
11:15–11:30
Пауза
11:30-12:45
·   Објашњење појма екологије у комуникацији
·   Предуслови за успешну комуникацију
·   Вербална и невербална комуникација  
·   Први утисак
12:45–13:45
Пауза за ручак
13:45-15:00
·   Техника постављања питања
·    Активно слушање
·    Изражавање мишљења  
15:00-15:30
·    Генерализација
·    Евалуација семинара

претрага