ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста – напредни ниво

Програм обуке
OБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
Београд,  24 - 26. септембар 2014.
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавач:  НС ПРО ГРОУП
ПРВИ ДАН
08:15
Регистрација учесника
08:30 -10:00
  • Уводна реч предавача 
  • Упознавање са планом и програмом
Сређивање Word документа - сређивање текста:
·          Примена ефеката на текст: прецртано, експонент, индекс, сенка
·          Примена могућности анимације текста;
·           Аутоматске исправке, обликовање и унос текста;
·          Скривање текста и орјентација текста;
·           WordArt.
Вежба: сређивање Word документа - сређивање текста
10:00-10:15
Пауза
10:15-12:00
Сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса):
·           Примена могућности сенчења и оивичавања пасуса;
·           Контрола прелома пасуса на нову страницу;
·           Креирање нових и примена постојећих стилова текста и одломака;
·          Структуирање (outline);
Вежба: сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса)
12:00:12:45
Пауза                                                                                                      
12:45-13:30
Сређивање Word документа - шаблони (templates):
·          Промена основних могућности обликовања и изгледа шаблона;
·          Креирање нових шаблона на основу постојећег документа или шаблона;
Вежба: шаблони
ДРУГИ ДАН
08:15
Регистрација учесника
08:30 -10:00
Сарадња на уређивању текста:
·           Додавање, уклањање и уређивање коментара у тексту;
·           Промена опције за праћење и евидентирање промена у документу;
·           Прихватање и одбацивање промене у документу;
Вежба: сарадња на уређивању текста
  • Обрасци: креирање и уређивање
Вежба: рад са обрасцима
 
10:00-10:15
Пауза
10:15-12:00
  • Заштита докумената
  • Вежба: заштита докумената
Изглед документа
·          Креирање главног документа и подокумената
·          Табела садржаја
·          Рад са секцијама
·          Ступци
Вежба: мењање изгледа докумената, креирање табеле садржаја, рад са секцијама и ступцима   
12:00:12:45
Пауза                                                                                                      
12:45-13:30
 
Организација докумената:
·          референцирање (bookmarks, индекс појмова, унакрсне референце, поља)
·          фусноте/ендноте
Вежба: креирање, уређивање и брисање референци; постављање заштите на документу
ТРЕЋИ ДАН
08:15
 
Регистрација учесника
08:30 -10:30
  • Слике/цртежи
Вежба: рад са сликама/цртежима
·         Табеле и табеларни прегледи
·         Израда табела
  • Убацивање и избацивање колона и редова
·         Интеграција Excel  табеле
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15
  • Циркуларна писма (Mail Merge): појам циркуларног писма; повезивање извора података са главним документом
·         Вежба: прављење циркуларног дописа
  • Припрема документа за штампу и штампање
Вежба: припрема документа за штампу
12:15 – 12:45
 
Пауза
12:45 – 13:30
 
·         Провера стеченог знања: завршни тест
·         Оцењивање завршног теста, 
·         дискусија, питања и одговори
 

 

претрага