ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Етика у државној управи

 

Програм обуке
ЕТИКА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
Београд, 9. октобар 2014, Палата Србије, источни улаз, II спрат
Предавач: Ксенија Митровић и Ана Арсенијевић, Агеницја за борбу против корупције
           8:15 - 8:30
Регистрација учесника
8:30 – 10:00
Улога и вредности државног службеника
      ·         Појам корупције, етике и интегритета;
×          Етичка култура и вредности јавне управе;
×          Разумевање правила и процедура;
×          Улога формалних и неформалних правила;
×           Оквири за одговорно понашање;
×          Етички кодекс – чувар етике у радном окружењу
10:00 - 10:15
Пауза
10:15 – 11:45
   Ризичне ситуације за настанак корупције у радном окружењу
       ·         Настанак корупције на личном и институционалном нивоу;
×          Поклон, поверљиве информације, уговори/уговарање, додатни послови, ангажовање након напуштања радног места;
×          Стратегије за управљање ризичним ситуацијама
11:45 - 12:30
Пауза
12:30 – 14:00
Улога етичког кодекса у решавању етичких дилема
×          Идентификовање етичких проблема;
×          Одређивање приниципа и вредности;
×          Тестирање одлуке
×          Доношење одлуке;
×          Потеров модел решавања етичких дилема
14:00 - 14:15
Пауза
14:15 – 15:30
Одговорност за етичко поступање
×          Промовисање етичког понашања;
×          Мотивисање појединаца да поступају професионално;
×           Лична одговорност;
×          Савесно обављање послова

претрага