ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста

 
 
 
ПРОГРАМ ОБУКЕ
 
Обрада текста – основни ниво
 
Београд,  23. и 24. oктобар 2014.
сала 333, III спрат,источни улаз, Палата Србије
 

Предавач: NS PRO GROUP doo

08:15
ПРВИ ДАН:
 
Регистрација учесника
Уводна реч предавача

Упознавање полазника са циљевима курса, методама рада и наставним материјалом.

 
08:3010:00
 

-          Увод:шта су текст едитори, шта Обрада података

-          Основни елементи прозора

-          Рад са документима:

-          Креирање и снимање новог документа

-          Снимање и отварање постојећег документа

-          Рад са више докумената

Вежба: рад са документима
 

-   Први кораци у раду са  текстом: 

·         означавање,

·         уметање,

·         умножавање,

·         премештање,

брисање и уређивање текста

10:00 – 10:15
Пауза
 
10:15 – 11:45
 

Вежба: рад са текстом

Прилагођавање поставки Вашег Word документа

Наставак рада са текстом:

Обликовање текста: фонтови, индексирање, експонирање,фусноте, ендноте, стилови, аутоматске функције итд.

11:45 – 12:30

Пауза                                                                                                 

12:30 – 14:00

 
 
Наставак рада са текстом:

Обликовање одломка: поравнање, увлачење, поредак, табулатори итд.

Листе: израда и манипулација

Представљање текста у ступцима

Наставак рада са текстом:

- Обликовање документа: орјентација, маргине, прелом, заглавље и подножје, нумерација итд.

· Вежба: Примена стеченог знања на примеру израде дописа

14:00 – 14:15
Пауза  
14:15 – 15:00
-  Рад са објектима у Word-у: табеле, слике, цртежи и графикони
 
 
 
08:15
ДРУГИ ДАН:
 
Регистрација учесника
Уводна реч предавача

Упознавање полазника са циљевима курса, методама рада и наставним материјалом.

 
08:3010:00
Табеле: прављење, уметање, брисањеоивичавање, стилови итд.
- Вежба: рад са табелом
Табеле:

манипулација над елементима табеле: ћелијом, редовима и колонама

- манипулација над текстом у елементима табеле

- Вежба: рад са табелама на примеру дописа

 
10:00 – 10:15
Пауза
 
10:15 – 11:45
 

- Објекти: слике и цртежи

- Вежба:рад са сликама и цртежима

- Објекти: графикони
- Вежба:рад са графиконима
 

11:45 – 12:45

Пауза                                                                                                 

12:45 – 14:15

 

Рад са документима: шаблони, стилови, стилски аранжмани

- Припрема документа за штампу
- Штампање документа

14:15 – 14:30

Пауза                                                                                                  

14:30 – 16:00

- Завршни тест
- Евалуација
Провера знања рада на рачунару коришћењем тестова

Евалуација тестова путем задатих параметара

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

претрага