ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Улога и задаци координатора за хоризонтална питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ

 
Програм обуке
 
Улога и задаци координатора за хоризонтална питања у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ
 
Београд, 19-20.новембар 2014. године
II спрат, источни улаз, Палата Србије, сала 274
Предавачи:
Ивана Урошевић, Споменка Вирцбургер, Министарство финансија
I дан
08:00– 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 9:45
·         Представљање учесника и предавача
·         Циљеви обуке
·         Увод:
·         Систем управаљања програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру државне управе Републике Србије, оквир и обавезе
·         Одговорност за хоризонтална питања?
·         Радионица: позиционирање координатора за хоризонтална питања, аспекти посла, проблеми и предлози решења
9:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
·         Сврха радних задатака коодинатора за хоризонтална питања: акредитациони критеријуми (5 група)
·         1. Група: контролно окружење
·        2. Група: планирање/управљање ризиком (планирање интервенција)
11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45
·         3. Група: активности контроле (спровођење интервенција)
·         4. Група: активности праћења (надзор над интервенцијама)
·         5. Група: комуникација
·         Радионица: уочавање могућности усаглашавања праксе државне управе са КОСО критеријумима
13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30
  • Најновије измене хоризонталних процедура
  • Систем извештавања и достављања података из надлежности координатора за хоризонтална питања
·         Управљање људским ресурсима: увод, основне ХР функције, управљање обукама, задржавање кадрова
II дан
08:00– 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:15 – 9:45
·         Процедуре за управљање људским ресурсима (организациони и институционални капацитети)
9:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
·         Процедуре за управљање људским ресурсима (административни капацитети)
11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45
·         Припрема, координација, дистрибуција и измене приручника о процедурама о начину рада и обављању послова
·         Процедуре за извештавање о одступањима од стандардних процедура
 
13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30
  • Регистар ревизорских извештаја
  • Процедуре за извештавање о слабостима интерне контроле
  • Остале процедуре које уређују обављање хоризонталних функција
 
  • Евалиација обуке
 
 

претрага