ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Припрема програма прекограничне и транснационалне сарадње у оквиру ИПА II


ПРИПРЕМА ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ОКВИРУ ИПА II

14. новембар 2014. године, Палата Србија, сала 274


 

                                           ДНЕВНИ РЕД

7:45-8:00
 
Регистрација учесника
8:00-8:30
 
Увод
 
8:30-9:30
 
Програми прекограничне и транснационалне сарадње у новој финансијској перспективи ЕУ за период 2014-2020. године
9:30-9:45
 
Пауза
9:45-11:15
 
Програмирање – правни, институционални и тематски оквир
 
11:15-12:00
 

Садржај Програмског документа

 
12:00-13:00
 
Ручак
13:00-14:15
 
Програмирање – стратегија и индикатори, процедуре за спровођење, буџет
 
14:15-14:30
 
Пауза
14:30-15:00
 
Извештаји о стратешкој процени утицаја на животну средину (СЕА) и екс-анте евалуација
 
Динамика подношења Програмског документа Европској комисији
15:00-15:30
 
Питања и одговори и евалуација обуке
 

претрага