ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Регионална политика

PROGRAM OBUKE
     REGIONALNA POLITIKA      
13. oktobar 2014, Beograd 
Palata Srbije, istočni ulaz, IIsprat, sala 233
 
Predavač: Marina Marasović, HABOR
 
08:00
Registracija učesnika
08:00-08:15
Uvodno upoznavanje, kratak osvrt na program rada
 
08:15 – 09:45
 
 
Istorija regionalne politike
  • Razvoj i ciljevi Regionalne politike od 1950. do danas, s naglaskom na pravne osnove i osnovne principe
  • Nova Regionalna politika za period 2014-2020. i usklađenost sa strategijom Evropa 2020
  • Pregled institucija EU nadležnih za Regionalnu i kohezijsku politiku                                                                            
09:45 -10:00
Pauza
 
10:00 - 11:30
 
 
Izvori finansiranja Regionalne politike
  • Izvori financiranja EU intervencija i mogućnosti ulaganja:
o   Strukturni fondovi: Evropski socijalni fond (ESF), Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF)
o   Investicioni fond (Kohezijski fond)
o   Evropska investiciona banka (EIB)
  • Primeri projekata finansirani sredstvima Strukturnih fondova i Investicionog fonda u zemljama članicama EU
11:30-12:30
Pauza                                                                                             
 
 
12:30 – 14:00
 
Načela funkcionisanja Regionalne politike; faze Projektog ciklusa
  • Načela korišćenja sredstava Regionalne politike, načela usmeravanja sredstava (10 Tematskih ciljeva u skladu sa strategijom Europa 2020), načela finansiranja
  • Opis faza projektnog ciklusa EU
14:00 – 14:15
Pauza
 
 
14:15 – 15:30
 
 
Uticaj procesa pridruživanja na Regionalnu politiku
• Ključne obaveze Republike Srbije prema EU na području Regionalne politike
• Iskustva RH s ispunjavanjem obaveza prema EU na području  
  regionalne politike - (SSP - Politika saradnje, kandidatura za članstvo
  u EU, proces pridruživanja/pregovori u okviru poglavlja 22.-  
  Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata)
 
  • Evaluacija seminara

 

претрага