ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Значај и улога државних службеника који раде на управним, надзорним и стручним пословима у законодавном процесу

 
 
Програм обуке

ЗНАЧАЈ И УЛОГА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА КОЈИ РАДЕ НА УПРАВНИМ, НАДЗОРНИМ И

СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА У ЗАКОНОДАВНОМ ПРОЦЕСУ

 
Београд, 12. и 13. новембар 2014. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавачи:

Мира Радивојевић, Министарство здравља

Звездана Милосављевић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

08:45 – 09:00

Регистрација учесника и отварање семинара

09:00 – 10:30

·         Положај и улога државних службеника који раде на управним, надзорним и стручним пословима у државној управи

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 12:15

·         Основни појмови и конститутивни елементи законодавног процеса

·         Поступак израде нацрта закона – улога органа државне управе

·         Разматрање нацрта закона од стране Владе

·         Разматрање предлога закона од стране Народне скупштине,

·         Израда прилога уз нацрт закона

·         Специфичности поступка израде подзаконских аката

 

12:15 – 13:30

Пауза за ручак
13:30 – 14:30

·     Инспекцијски надзор и значај и управног и стручног надзора у законодавном процесу

·     Значај и улога инспектора и државних службеника који раде на управним и стручним пословима у законодавном процесу

-          општи преглед

-          правни и институционални оквир

  • Дискусија са учесницим обуке
14:30 – 15:30
Студија случаја
 
Други дан
08:45 – 10:15

·         Права и обавезе инспектора у вршењу инспекцијског надзора

10:15-10:30
Пауза

10:30 – 10:45

·         Улога инспектора и државних службеника који раде на управним и стручним пословима у законодавном процесу

·         Студија случаја

10:45 – 12:15

·         Начини преношења информација од инспектора, односно државних службеника који раде на управним и стручним пословима до државних службеника који обављају послове израде прописа

·         Како укључити инспекторе и државне службенике који раде на управним и стручним пословима у законодавни процес

·         Дискусија са учесницим обуке

12:15 – 13:00

Пауза за ручак
13:00 – 14:30
  • Сарадња надлежних органа у циљу размене информација у вези са законодавним процесом
  • Студија случаја
14:30 – 15:30

·         Кратак преглед активности које су спроведене током обуке са освртом на студију случаја

·         Евалуација

 

претрага