ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавне набавке према ЕУ правилима: Практични водич за уговорне поступке за екстерне активности (ПРАГ) – Уговори о додељивању бесповратних средстава (грантова) у оквиру ИПА компоненте II са становишта улоге тела надлежних за програмирање и надзор над спровођењем програма

 

 
Програм обуке

Јавне набавке према ЕУ правилима: Практични водич за уговорне поступке за екстерне активности (ПРАГ) – Уговори о додељивању бесповратних средстава (грантова) у оквиру ИПА компоненте ИИ са становишта улоге тела надлежних за програмирање и надзор над спровођењем програма

 
20.-21. новембар 2014. године
 
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала xxx
Предавач: Валентина Видовић
Први дан
08:00-08:30
Регистрација учесника
8:30-9:30
 • Увод
 • Представљање тренера, представљање циљева обуке
 • Представљање учесника
9:30-10.15
 • Појам грантова према ПРАГ-у
 • ИПА
 • Правни основ
10:15-10:30
Пауза
10:30-12:30
 • Процедуре у складу са ПРАГ-ом
 • Идентификација и приоритизација пројектних идеја
 • Програмирање
12:30-13:15

Пауза за ручак

13:15-14:00
 • План набавки
 • Припрема и контрола апликационог формулара
14:00-14:30
 • Осигурање квалитета предлога пројеката
14:30-14:45
Пауза
14:45-15:30
 • Основни критеријуми прихватљивости
 • Прихватљивост партнера и активности
15:30-16:00
 • Закључци
 • Питања и одговори
 
Други дан
 
8:00-8:15

Преглед претходног дана

 
8:15-9:30
 • Општи услови прихватљивости трошкова
 
9:30-10.15
 • Упутство за апликанте, подношење предлога пројеката
 
10:15-10:30
Пауза
 
10:30-11:30
 • Припрема тендерске документације
 • Неопходна документа
 

11:30-12:30

 • Оцењивање предлога пројеката, уговарање
 
12:30-13:15
Пауза за ручак
 
13:15-13:45
 • Спровођење
 • Извештавање и надзор
 
13:45-14:30
 • Одговорна лица и тела ИПА IIa
14:30-14:45
Пауза
14:45-15:30
 • Одговорна лица и тела IIb
15:30-16:00
 • Закључци
 • Питања и одговори
 • Евалуација

претрага