ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Презентације

 
Предавач:  НС Про Гроуп
ПРВИ ДАН
8:15
Регистрација учесника
08:30 -10:00
Увод у Презентације:

  Основе коришћења програма Презентације

   Мењање основних поставки

Вежба: рад са документима
10:00-10:15
 
Пауза
10:15-11:45
Рад са слaјдом: 

Упознавање са врстама слајдова и њиховим layout-oм

убацивање података на почетни слајд
означавање слајда,
сређивање података, копирање
 премештање, брисање,

 проналажење, замена и сортирање података

 
11:45-12:30
Пауза   
12:30-13:30
Рад са слајдом: 
Промена layout-a слајда
означавање слајда,
форматирање текста у слајдовима
набрајања - параграфи
промена мала-велика слова
поравнање
 

·          Понављање градива, питања, одговори,

13:30:15:00
Рад са слајдовима
убацивање новог слајда,
промена назива,
брисање, копирање,
премештање
Опције приказивања презентације
Outlineприказ
 

ДРУГИ ДАН:

08:15
Регистрација учесника
08:30 -10:30
Мастер слајд-дефинисање, сврха и поставке
Handout master
Убацивање разних анимација
Анимација слајдова
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15

Израда презентације са убацивањем научених елементата- слика и анимација

Транзициони ефекти код анимација
Анимација предмета
Подешавање брзине транзиционих ефеката
Дизајн слајдова
 
12:15:13:00

Пауза                                                                                                      

13:00-14:00

Додавање ефеката предметима; улазни, ефекти наглашавања и истицања, излазни  ефекти

Вежбе анимације-вежбе са израдом правца кретања анимација, дефинсања праваца

Слајд шоу
Начини пуштања слајдова
Припрема презентације за штампу: поставке радног листа и припреме
 
14:00: 14:15

Пауза                                                                                                    

14:15-15:30
Вежбање
Дискусија, питања и одговори
Завршни теста
Евалуација

претрага