ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста - напредни ниво

Програм обуке

OБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО

Београд,  19-21. новембар 2014.

сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач:  НС ПРО ГРОУП
ПРВИ ДАН
08:15 – 08:30
Регистрација учесника
08:30 -10:00
  • Уводна реч предавача 
  • Упознавање са планом и програмом

Сређивање Word документа - сређивање текста:

·          Примена ефеката на текст: прецртано, експонент, индекс, сенка

·          Примена могућности анимације текста;

·           Аутоматске исправке, обликовање и унос текста;

·          Скривање текста и орјентација текста;

·           WordArt.

Вежба: сређивање Word документа - сређивање текста
10:00-10:15
Пауза
10:15-12:00

Сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса):

·           Примена могућности сенчења и оивичавања пасуса;

·           Контрола прелома пасуса на нову страницу;

·           Креирање нових и примена постојећих стилова текста и одломака;

·          Структуирање (outline);

Вежба: сређивање Word документа - сређивање одломака (пасуса)
12:00:12:45

Пауза                                                                                                      

12:45-13:30

Сређивање Word документа - шаблони (templates):

·          Промена основних могућности обликовања и изгледа шаблона;

·          Креирање нових шаблона на основу постојећег документа или шаблона;

Вежба: шаблони

ДРУГИ ДАН

08:15
Регистрација учесника
08:30 -10:00
Сарадња на уређивању текста:

·           Додавање, уклањање и уређивање коментара у тексту;

·           Промена опције за праћење и евидентирање промена у документу;

·           Прихватање и одбацивање промене у документу;

Вежба: сарадња на уређивању текста
  • Обрасци: креирање и уређивање
Вежба: рад са обрасцима
 
10:00-10:15
Пауза
10:15-12:00
  • Заштита докумената
  • Вежба: заштита докумената
Изглед документа

·          Креирање главног документа и подокумената

·          Табела садржаја

·          Рад са секцијама

·          Ступци

Вежба: мењање изгледа докумената, креирање табеле садржаја, рад са секцијама и ступцима   

12:00:12:45

Пауза                                                                                                      

12:45-13:30
 
Организација докумената:

·          референцирање (bookmarks, индекс појмова, унакрсне референце, поља)

·          фусноте/ендноте

Вежба: креирање, уређивање и брисање референци; постављање заштите на документу

ТРЕЋИ ДАН
08:15
 
Регистрација учесника
08:30 -10:30
  • Слике/цртежи
Вежба: рад са сликама/цртежима
·         Табеле и табеларни прегледи
·         Израда табела
  • Убацивање и избацивање колона и редова
·         Интеграција Excel  табеле
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15
  • Циркуларна писма (Mail Merge): појам циркуларног писма; повезивање извора података са главним документом

·         Вежба: прављење циркуларног дописа

  • Припрема документа за штампу и штампање
Вежба: припрема документа за штампу
12:15 – 12:45
 
Пауза
12:45 – 13:30
 

·         Провера стеченог знања: завршни тест

·         Оцењивање завршног теста, 

·         дискусија, питања и одговори

 

претрага