ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Јавни наступ

 

 
Програм обуке
 
ЈАВНИ НАСТУП
26. новембар 2014. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат
 
Предавач: Славица Стевановић, новинар
 
07:3008:00
Регистрација учесника и отварање семинара
08:00 – 08:45
 
 
08:4509:15
 
 
09:15 09:30
·         Представљање, увод у ток и програм обуке и упознавање са наставним материјалом.
·         Јавни наступ,  увод и  дефиниција.
·         Значај јавног наступа.
 
·         Важни елементи јавног наступа.
·         Кључни услови за успешан јавни наступ.
 
·         Превазилажење нервозе, страха и треме.
·         Примери и дискусија. 
 
09:3009:45
Пауза
 
 
09:45-10:30
 
·         Дефинисање пословне културе.
·         Стицање самопоуздања.
·         Темељна и добра припрема јавног наступа
·         Структура јавног говора: увод, разрада и закључак.
·         План и структура говора - "Класичан" модел. 
·         Јавни  наступ – Шта подразумева добар јавни наступ?
·         Постизање уверљивости.
·         Примери, дискусија и вежбе.
 
 
10:30 – 11:15
·         Дефинисање комуникације.
·         Вербално комуницирање.
·         Невербално комуницирање, дефиниција и подела.  
·         Невербални аспекти говора (паралингвистика).
·         Невербалба комуникација - Говор тела.
11:15 – 12:15
Пауза ручак
12:15-13:00
·         Контакт очима.
·         Израз лица.
·         Положај тела (држање и став).
·         Гестови и покрети тела.
·         Дискусија и вежбе.
13:00 -13:45
·         Телесни контакт, руковање.
·         Раздаљина (просторна комуникација).
·         Реакција на питања и примедбе.
·         Римери и дискусија.
13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:00
·         Недостаци и грешке у јавном наступу.
·         Јавни наступ – Како извећи грешке?
·         Питања, дискусија, вежбе.
·         Евалуација.

претрага