ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања

 

08:
Програм обуке

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Палата Србије, источни улаз, II спрат
Предавач:

Љубица Јанковић-Андријевић, врховни државни ревизор, Државна ревизорска институција

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45

-          Државна ревизија у функцији парламентарне контроле и стабилности финансијског система земље

-          Однос рачуноводства, интерне контроле, интерне ревизије и ревизије у јавном сектору

09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30

-          Циљ, предмет и надлежност државне ревизије

-          Професионални регулаторни оквир државне ревизије

-          Правни оквир за успостављање државне ревизије у Србији

11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45

-          Поступак ревизије

-          Извештај о ревизији – поступак усклађивања ставова између субјеката равизије и представника Државне ревизорске институције

-          Улога ревизије јавног сектора у борби против корупције

13:45 – 14:00
Пауза
14:00 – 15:30

-          Фактори утицаја на квалитет рада и развој државне ревизије

-          Користи државе и друштва од ревизије јавног сектора

-          Ефекти рада Државне ревизорске институције од оснивања до данас

 
Евалуација семинара

претрага