ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Буџетско рачуноводство и извештавање

Програм обуке
 

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Београд, 30. Јун 2015. године
Палата Србије, источни улаз, II спрат

Предавач:мр Олга Костић, Министарство финансија – Управа за трезор

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45

Финансијско извештавање и рачуноводство (улога и значај)

- Управљање јавним финансијама

- Прописи (закони, уредбе, правилници и упутства) – обавезе корисника

09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30

Активности корисника буџетских средстава

11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45

Финансијски извештаји (анализа, предлози и сугестије за унапређење извештавања)

- Планирање, извршење и евидентирање трансакција

- Рад у ФМИС систему (унапређење рада и поштовање процедура)

- Финансијски извештаји (анализа финансијских извештаја за 2014.годину)

- Дискусија
13:45 – 14:00
Пауза

14:00 – 14:30

Правци развоја јавних финансија и перспективе развоја рачуноводства јавног сектора у Републици Србији

- IPSAS за готовинску основу

- Постепен прелазак на обрачунску основу рачуноводства и примена Међународних стандарда за рачуноводство јавног сектора IPSAS

 
Евалуација семинара

претрага