ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Етика и интегритет

 

 
Програм обуке
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Београд, 9. јули 2015, Палата Србије, источни улаз, II спрат
Предавач: Ксенија Митровић и Ана Арсенијевић, Агеницја за борбу против корупције
           8:00 - 8:15
Регистрација учесника
8:15 – 9:45
Улога и вредности државног службеника
      ·         Појам корупције, етике и интегритета;
×          Етичка култура и вредности јавне управе;
×          Разумевање правила и процедура;
×          Улога формалних и неформалних правила;
×           Оквири за одговорно понашање;
×          Етички кодекс – чувар етике у радном окружењу
9:45 - 10:00
Пауза
10:00 – 11:30
   Ризичне ситуације за настанак корупције у радном окружењу
       ·         Настанак корупције на личном и институционалном нивоу;
×          Поклон, поверљиве информације, уговори/уговарање, додатни послови, ангажовање након напуштања радног места;
×          Стратегије за управљање ризичним ситуацијама
11:30 - 12:15
Пауза
12:15 – 13:45
Улога етичког кодекса у решавању етичких дилема
×          Идентификовање етичких проблема;
×          Одређивање приниципа и вредности;
×          Тестирање одлуке
×          Доношење одлуке;
×          Потеров модел решавања етичких дилема
13:45 - 14:00
Пауза
14:00 – 15:30
Одговорност за етичко поступање
×          Промовисање етичког понашања;
×          Мотивисање појединаца да поступају професионално;
×           Лична одговорност;
×          Савесно обављање послова
 

претрага