ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи пореског пословања у државној управи

 
Програм обуке
ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
Палата Србије, источни улаз, II спрат
Предавач: Бранислава Јакшић
08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45

-          Основне одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији

-          Појам и врсте јавних прихода

-          Порескоправни однос, странке у порескоправном односу

-          Настанак и испуњење пореске обавезе, права и обавезе пореских обвезника

09:45 – 10:00
Пауза
10:00 – 11:30

-          Утврђивање пореза

-          Пореска контрола

-          Наплата пореза

-          Порески прекршаји и пореска кривична дела

11:30 – 12:15
Пауза
12:15 – 13:45

-            Пореска пријава, измењена пореска пријава

-             Врсте образаца за поједине пореске пријаве, начин попуњавања, рокови

-            Пореска пријава пореза по одбитку

13:45 – 14:00
Пауза

14:00 – 14:30

-          Потврде о резидентности за избегавање двоструког опорезивања

-          Евалуација семинара

претрага