ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Писана комуникација у администрацији

 

 
 
 
ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ
Палата Србије, источни улаз, II спрат
 
Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
8.008.15
Регистрација учесника и отварање семинара
8.15 – 9.45 
·         Историја пословне писмене комуникације на српском језику
·         Традиционална правила и савремени стандарди у изради пословног писма
9.4510.00
Пауза
 
 
10.00-11.30
·         Структура дописа; Обавезни елементи дописа; Најчешће недоумице у писменој комуникацији (писање адресе, бројева и бројева телефона); Апелативни део дописа; Поздрав и потпис
·         Вежбе
11.30 – 12.15
Пауза
 
 
 
12.1513.45
Најчешћи правописни и морфолошки проблеми:
·         писање куртоазних, академских и професионалних титула, род и падеж титула, место и редослед потписа, домаћа и страна имена, писање датума, наводника, великог слова из поштовања, употреба заменица Ваш, Твој, Његов, употреба предлог с/са итд;
·         спојено и одвојено писање речи, скраћенице, употреба заменица, глагола и предлога, слагање речи – рекција и конгруенција (најчешће грешке).
(Предавања, вежбе, питања)
13.45 – 14.00
Пауза
 
14.00 – 15.30
 
·         Писмена вежба (радионица)
·         Преглед и анализа

 

претрага