ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Безбедност и здравље на раду

 
Програм обуке
Безбедност и здравље на раду

Београд, 31.август 2015. године

274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Инспекторат за  рад 

 
09:15 – 09:30

Регистрација учесника и отварање семинара

09:30 – 11:30

·        Права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду

·        Послови лица за безбедност и здравље на раду

11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 13:00

·        Подзаконски прописи (правилници и уредбе) којима су транспоноване директиве ЕУ у национално законодавство

·        Процена ризика на радном месту и у радној околини –  радионица

 
13:00 – 13:30
Пауза за ручак
14:00 – 15:00

·        Инспекцијски надзори у области безбедности и здравља на радуса посебним освртом на повреде на раду- примери из праксе

15:00 – 15:30
             Евалуација
 
 

претрага