ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Спровођење поступка јавних набавки

 

 
Програм обуке
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 Београд, 26.- 28. август 2015. године
сала 233, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавачи:
Данијела Бојовић, Управа за јавне набавке, Руководилац Групe за развој система јавних набавки
Милош Јовић, Управа за јавне набавке, саветник у Oдсеку за регулативу и професионализацију у јавним набавкама
1. ДАН
09:1509:30
Регистрација учесника и отварање семинара
09:30 – 11:00
·         Законодавни и институционални оквир; основни појмови, предмет и начела; опште одредбе о поступцима
11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Набавке на које се закон не примењује, спречавање корупције и сукоба интереса
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00
·         Поступци јавне набавке
2. ДАН
09:30 – 11:00
  • Централизоване јавне набавке; планирање набавки; оглашавање; рокови у поступку
11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Конкурсна документација; услови за учешће; техничке спецификације; критеријуми за доделу уговора
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00
·         Понуда; отварање и стручна оцена понуда; додела уговора и обустава поступка; уговор о јавној набaвци
 
3. ДАН
09:30 – 11:00
·         Јавне набавке у посебним областима и под посебним околностима
11:00 – 11:15
Пауза
11:1512:45
  • Заштита права у поступцима јавних набавки
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:00
·         Поништење и ништавост уговора; Прекршаји и кривична дела у вези са јавним набавкама
 
 

претрага