ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Средњорочно планирање

 

Програм обуке државних службеника

 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Служба за управљање кадровима -
 

ОБУКА ЗА СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Београд, Пaлата “Србија

20. август – 21. август 2015. године
 

Тренер: Љиљана Здравковић

 
 
I ДАН
 
07:45 - 08:00
 
 
Регистрација учесника
 
08:00 - 08:50
Уводна реч
Упознавање и очекивања учесника  

Представљање циљева, програма и метода рада током обуке

08:5009:10

Упознавање са реформом планирања
Увод у  методологију планирања

09:1009:35

Увод у планирање и процес средњорочног планирања

Анализа стратешког оквира
09:35 – 09:50
Пауза за кафу

09:5011:05

Дефинисање дугорочног циља институције
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија

11:0512:10

Анализа ситуације
Анализа стања на примеру S.W.O.T.
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
 

12:1013:00

Пауза за ручак

13:0014:15

Анализа потреба заинтересованих страна
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија

14:15 - 15:30

 Категоризација заинтересованих страна
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија
 


 
 
II  ДАН
08:00 – 09:10
Анализа проблема
Дрво проблема и дрво циљева
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)

09:1010:15

Средњорочни циљеви институције
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
 
10:15 – 10:30
Пауза за кафу

10:30- 11:00

Средњорочни циљеви институције
Презентација рада по групама, дискусија
11:00 – 12:25
Активности, резултати и ефекти - основни параметри средњорочног плана
(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија
 

12:25 – 13:15

Пауза за ручак

13:15 - 14:40

Параметри система праћења плана – индикатори и извори провере

(ТЕОРIЈСКИ + ПРАКТИЧАН ДЕО)
Презентација рада по групама, дискусија

14:4015:15

Завршна реч
Евалуација обуке
 

претрага