ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Уставно уређење Републике Србије

 
Програм обуке
 

УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ         

 
 

Београд,  22.септембар 2015.

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

Предавач:Владан Петров, Правни факултет
 
09:00
 

Регистрација учесника

09:15-10:45

Уводна питања уставног права – појам устава, својства, поделе, доношење и промена устава уопште и у Републици Србији

 
10:45 – 11:00
Пауза
 
11:00 – 12:30
 

Начела устава; посебно: владавина права и подела власти; типологија система власти и систем власти у Републици Србији

 
12:30 – 12:50
 
Пауза
12:50 – 14:20
 

Људска права и слободе; највиши државни органи: Влада, Народна скупштина, председник Републике, Уставни суд, судови и јавно тужилаштво

14:20 – 14:40
Пауза
 
14:40 – 15:30

Територијална децентрализација – локална самоуправа и територијална аутономија; резиме и дискусија.

 
 
Програм обуке

УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ         

23. септембар

Предавачи:  Алмира Медуњанин, Јован Божовић, Зорана Кепник Хинић, Предраг Кнежевић, Маријана Обрадовић, Агенција за борбу против корупције

 
 
 
09:00-09:15
 
Регистрација учесника
09:15 – 10:45

Надлежности Агенције за борбу против корупције

Органи Агенције: Одбор, директор, заменик директора и стручна служба Агенције

Појам сукоба интереса и законске одредбе о сукобу интереса

Представке и пријава корупције

10:45 – 11:00
Пауза
 

11:00 – 12:30

Пријављивање имовине и поклона функционера

Праћење имовинског стања функционера

Контрола финансирања политичких активности

Поступање и одлучивање у случају повреде закона

12:30 – 13:15

Пауза
 

13:15 – 14:45

Превенција корупције: план интегритета, праћење спровођења Стратегије и Акционог плана, анализа прописа, истраживања, сарадња са цивилним друштвом и обуке о етици и интегритету

14:45-15:00
Евалуација
 

претрага