ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи управног поступка и управног спора

 

Програм обуке

ОСНОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И УПРАВНОГ СПОРА

Београд, 13-14. октобар 2015.године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: Данијела Кнежевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе

08:0008:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15-09:45

·        Појам и врсте управног поступка

·        Основна начела управног поступка

·        Надлежност

·        Учесници у управном поступку

·        Општење органа и странака

·        Достављање

09:45-10:00

Пауза

10:00-12:00

·        Покретање поступка и захтеви странака

·        Поступак до доношења решења

·        Доказивање

12:00-12:45

Пауза за ручак

12:45-15:00

·        Решење и закључак

 

Други дан

08:15-09:45

·        Жалба у управног поступка

·        Рад првостепеног по жалби

·        Решавање  другостепеног органа по жалби

09:45-10:00

Пауза

10:00-12:00

·        Ванредна правна средства

·        Извршење решења донетог у управном поступку

12:00-12:45

Пауза за ручак

12:45-15:00

·        Управни спор

·        Појам и предмет управног спора и надлежност Управног суда

·        Странке у управном спору

·        Покретање управног спора

·        Претходни поступак

·        Утврђивање чињеница

·        Судске одлуке

·        Ванредна правна средства

15:00-15:30

             Евалуација

 

претрага